ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > Επικαιρότητα

Στόχος της ade.gr

(1/1)

PLATON:
Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση του ‘Ελληνα πολίτη και η εξάσκησή του στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες (κατάθεση προτάσεων, διαβούλευση, λήψη αποφάσεων), παρέχοντάς του τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής  στα κοινά.
Οι αποφάσεις  οι οποίες θα λαμβάνονται εδώ, έχουν σημαντική βαρύτητα, γιατί είναι αποφάσεις ομάδας και όχι μεμονωμένων ατόμων..
Μπορεί να μη δεσμεύουν τους υπουργούς να τις εκτελέσουν, έχουν όμως τη δυναμική να ασκήσουν πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν μια μικρή ή μεγαλύτερη ομάδα πολιτών συμπορεύεται,  έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει και βουνά!

Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;
Μπορεί  μια τελική απόφαση να αναδημοσιευτεί σε έναν ιστότοπο petition όπου όλοι οι συμμετάσχοντες θα κληθούν να συνυπογράψουν και, φυσικά, να καλέσουν φίλους και γνωστούς, ώστε να πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα.
Κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει τη βούληση των πολιτών, όταν είναι μαζική, αχρωμάτιστη και οργανωμένη!
Συμμετάσχετε στην προσπάθεια επανεγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας, στον τόπο που γεννήθηκε! Καλέστε τους συμπολίτες σας να υποστηρίξουν εξίσου την προσπάθεια. Είναι καιρός η Ελλάδα να ξαναγίνει Ελεύθερη πόλις, σύμφωνα με τον ορισμό του Θουκυδίδη: αυτόνομος και αυτοτελής.
Οι Πειρατές-Αμεσοδημοκρατικό Κίνημα Ελλάδας ανοίγουν νέους δρόμους, προσφέροντας την τεχνολογία για ένα καλύτερο αύριο. 

http://www.ade.gr/

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση